De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Welkom bij OecuMenens

Van harte welkom op onze website !

De Stichting OecuMenens is ongeveer tegelijk met het Landelijk Oecumenisch opgericht (1988) en heeft vele jaren een oecumenisch blad, ‘OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene’, uitgegeven. Later is in samenwerking met Kerk en Vrede, de Basisbeweging en de Vereniging van Religieuzen voor gerechtigheid en vrede een nieuw blad ontwikkeld, ‘Vier in Eén’. Dit is later overgegaan in het tijdschrift ‘Vonk’.

Deze ‘Vonk’ is in 2004 gedoofd, maar de vlam van de oecumene is blijven branden!

Het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP) is in 1988 opgericht om de vele oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland te inspireren, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Het L.O.P. heeft die functie vele jaren vervuld, maar heeft zichzelf in oktober 2014 opgeheven, enerzijds omdat oecumenische samenwerking intussen meer gewoon geworden is, anderzijds omdat de bestaansgrond van het LOP in een veranderde kerkelijke cultuur verdwenen was.

We zijn blij dat we met de nieuwe website OecuMenens in contact kunnen blijven met mensen en organisaties die het menen met oecumene.

Nieuwsbrief: de Stichting OecuMenens geeft eenmaal per 2 maanden een Nieuwsbrief uit. Hierin staan bijzondere oecumenische activiteiten en artikelen vermeld. U kunt u voor de Nieuwsbrief aanmelden bij info@oecumenens.nl

Als er bijzondere oecumenische activiteiten zijn waarvan u ons en andere belangstellenden op de hoogte wilt brengen, laat het ons dan weten. Als u een artikel over oecumenische activiteiten of oecumenische spiritualiteit heeft gelezen waarvan u denkt dat het door een breder publiek gewaardeerd zal worden laat het ons dan weten.

U kunt dat doen door het contactformulier ( zie ‘contact’) in te vullen en te verzenden, of te mailen naar info@oecumenens.nl

logo OecuMenens LOP