logo
Beste mensen, hierbij de 25e Nieuwsbrief OecuMenens.
Het kerkasiel in Den Haag is afgesloten met een indrukwekkende viering. U leest daarover meer in deze Nieuwsbrief.
We staan vlak voor het begin van de veertigdagentijd. Altijd een bijzondere tijd van bezinning en versobering. U kunt u nog aanmelden voor de digitale veertigdagenkalender, en u kunt de hedendaagse kunstpelgrimage bewandelen.
ik wens u inspirerende weken en een goede tijd naar Pasen toe.

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel

NUMMER 25 - FEBRUARI 2019

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.
Donateur: wilt u donateur worden of een gift geven? Zie de gegevens onderaan.
Hartelijk dank!

Column

Nashville

column door Josephine van Pampus

Waar het om oecumene gaat, is en blijft mijn motto: zonder de ander ben je niet compleet.Oecumene schuurt, slijpt, is ongelofelijk leuk en boeiend, maar voelt soms ook wel heel erg ongemakkelijk. Zeker wanneer christenen in Nashville een verklaring schrijven rondom sekse en seksualiteit in de kerk. Toen een klein groepje in ons land deze …

Digitale Veertigdagenkalender

De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd. De Raad van Kerken Zeist gaat deze nu opnieuw uitgeven. Het thema van de kalender sluit aan bij dat van vespers in Zeist-West, “Jij die mij aankijkt”. Dit is de titel van een werkboekje voor de weg naar Pasen, …

Hans Reedijk intrede in Koggenland

2019-02-03IMG_39182667(1)
Zondag 3 februari jl deed ds. Hans Reedijk intrede in de Protestantse Gemeente Koggenland. Hans was in oktober 2017 al bevestigd in Zeevang- Oudendijk en heeft er nu als predikant nog een aantal dorpen in Noord-Holland bij gekregen. De dienst werd gehouden in de prachtige kerk van Berkhout, beheerd door de Stichting Berkhouter Kerk.

Feestelijke viering na beëindiging kerkasiel

Hoera de kerk is gesloten(1)
foto: Mededeling op de deur van buurt-en-kerkhuis Bethel, website Protestantse Kerk Den Haag
tekst: Jeannette van Andel

Het was feest, 10 februari jl, in de Grote Kerk in Den Haag. Een dankdienst met ruim 600 mensen, om te vieren en te danken na de beëindiging van het kerkasiel in buurt- en kerkhuis Bethel. Het woord 'dankbaarheid' speelde een grote rol in deze viering. Voorganger Derk Stegeman sprak van 'grote dankbaarheid, geen triomfalisme' ...

oecumene logo 2

Oecumenelezing

Vrijdag 18 januari 2019, hield prof. dr. Frits de Lange de Oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht. De Oecumenelezing is een jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Kerken. Hieronder volgt de lezing, in de Geertekerk sprak hij een verkorte versie uit. (Downloaden volledige tekst in Word: klik hier)
Frits de Lange
lifeboat

Hedendaagse kunstpelgrimage

Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april).

Over gewijzigde uitvoering kinderpardon.

Op 30 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorstellen van staatssecretaris Harbers voor een gewijzigde uitvoering van het kinderpardon.

wake zeist 2016

Oud-Katholieke kerk Nederland

okkn vrouwelijke bisschop

Eerste vrouwelijke bisschop IFI

21 jaar geleden voerde de Iglesia Filipina Independiente de wijding van vrouwen tot het ambt in. Op 6 februari werd de eerste vrouwelijke bisschop verkozen, pastoor Emelyn Dacucuy uit Batac, als bisschop van het bisdom met dezelfde naam.
Dacuycuy hoort bij de eerste generatie priesters van haar kerk.

MUZIEK

muziek

Stilte zingen – Verzamelde liedteksten (Huub Oosterhuis)

door Marja Blakenburg

In november 2018 verscheen bij gelegenheid van zijn 85e verjaardag de robuuste bundel ‘Stilte zingen’ van Huub Oosterhuis. Hierin zijn bijna alle liedteksten verzameld die Oosterhuis, sinds zijn eerste lied in 1958, de afgelopen 60 jaar heeft geschreven voor “een liturgie die lezing en uitleg van de bijbel centraal stelt” (pg. 602). Waarom niet allemaal, zal menigeen zich afvragen.

Kairos-Sabeel

De paus zet Netanyahu en Trump even in de schaduw

Een kort commentaar van Gied ten Berge.

Een historisch pausbezoek, voor het hele Midden Oosten. Het Vaticaan zet gelijk de ideologie van de ‘clash of civilisations’ van westerse, politicologen zoals Huntington, en van rechtse partijen en populistische bewegingen die zich door hem lieten inspireren, bij het oud vuil. De rooms-katholieke kerk opereert, ondanks de eigen megacrisis, vastberaden verder als leider van een zelfbewuste, niet-westerse godsdienst die universele waarden uitdraagt.

7eH-logo-nw-150-breed

Training Werken in verhalen met groepen

Dit is een praktische en inspirerende training voor mensen die met verhalen in groepen werken. We werken in een inspirerende omgeving. Zowel binnen als buiten ontdek je de mogelijkheden van verhalen in beweging. Je maakt kennis met een grote variatie aan werkvormen.
Cocky
God10jaar

De dag dat God 10 jaar werd

Tekst en spel: Kees van der Zwaard
Kees is 10 jaar en komt uit een protestants nest. Hij zit op de School met den Bijbel
Zijn hoofd zit vol verhalen.
En met bezorgdheid over de wereld.
De wereld, die hij natuurlijk wil redden.
Kees droomt van een wereld die klopt.
En over zichzelf als held.
oecumenische vrouwensynode

Paus benoemt vier vrouwen als raadgever

“Paus Franciscus heeft vier vrouwen aangesteld als raadgever van AVEPRO, om de kwaliteit van de katholieke universiteiten, faculteiten en hogescholen te bewaken en te bevorderen”, bericht de website van De Roerom.

Voor de agenda:

logo-marienburg
De Algemene Vergadering 2019 vindt plaats op zaterdag 6 april, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Het middagprogramma wordt later bekend gemaakt

De Bezieling

Crisis in de rk kerk

Het is crisis in de kerk en die is niet zomaar voorbij, constateert René Grotenhuis. De aanstaande bijzondere bisschoppensynode in Rome zal gaan over het seksueel misbruik. Wat bovenal nodig is, is een fundamentele herbezinning op seksualiteit en een kerkelijke cultuur waarin minder krampachtig met seksualiteit wordt omgegaan.
frederic martel
Frédéric Martel, Sodoma, Het geheim van het Vaticaan, Balans, 676 blz., € 24,99.

Katholieke Vereniging voor Oecumene

marienkroon (1)

Gebedsweek voor de eenheid van Christenen


Meer dan 80 mensen van verschillende kerken verzamelden zich op 19 januari 2019 in Mariënkroon (Nieuwkuijk) voor een oecumenische studiemiddag. Maar het was veel meer dan een studiemiddag. Het werd een waarlijk oecumenische ervaring.
Behalve lezingen was er ruimte voor ervaringen uit het leven, voor viering en gebed, voor zang en muziek, voor uitwisseling en gesprek. De middag was een initiatief van de Focolarebeweging in samenwerking met de KVO en vond, evenals eerdere jaren, plaats in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.

AGENDA

6 maart - 22 april: Hedendaagse kunstpelgrimage, Amsterdam
6 maart - 22 april: Dgitale veertigdagenkalender
10 en 24 maart: Stilte zingen, Amsterdam
6 april: Algemene Vergadering Mariënburgvereniging, UtrechtDe Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een Privacyverklaring

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.
facebook twitter
anbi
logo