logo
Beste mensen, hierbij de 26e Nieuwsbrief OecuMenens.
Op dit moment zitten we in de stille week, altijd een bijzondere week op weg naar Pasen, met het Paastriduüm en de Paasmorgenviering. Overal in het land vieringen, oecumenische vieringen, The Passion in Dordrecht en de Passie in Ede ( zie de informatie).
Ik wens u inspirerende dagen en een Zalig en Gezegend Pasen.

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel

NUMMER 26 - APRIL 2019

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.
Donateur: wilt u donateur worden of een gift geven? Zie de gegevens onderaan.
Hartelijk dank!

Column

Een leven na de dood?

Column door Frans van Schaik

Geloof jij erin? Een vraag, die zo vaak gesteld wordt, maar zelden duidelijk beantwoord. “Ik weet het niet, ik wacht wel af, er zal misschien wel iets zijn!” Maar verstaan we de vraag wel goed? Er wordt jou niet gevraagd: “Bestaat er volgens jou een hiernamaals?” Maar: “Heb jij vertrouwen in een leven dat sterker …

Passie 2019 Ede

Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, wordt er in Ede opnieuw een Passie gehouden, geïnitieerd door de Raad van Kerken en georganiseerd door de Beatrixkerk, R.K. Titus Brandsma Parochie, De Kleopas gemeente en Kerkelijk Centrum Emmaüs. De Passie begint met een Stille tocht vanaf de R.K. St. Antoniuskerk aan de Stationsweg 112 en zal via de Beatrixwijk gaan naar de …
passie ede
oecumene logo 2
in vrede samenleven

In vrede samenleven

Vrijdag 22 maart vond in de Janskerk te Utrecht een symposium plaats, ‘In vrede samenleven’. Het symposium handelde over de dialoog tussen de islam en het westen (of het christendom) en zijn kansen. Sprekers waren pater Jens Petzold, de heer Rasit Bal en prof. dr. Marcel Poorthuis.

Jens Petzold sprak over zijn ervaringen op het gebied van de interreligieuze ontmoeting en dialoog in Syrië en Irak, Rasit Bal en Marcel Poorthuis over godsdienstvrijheid, verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog in Nederland.
m tekst in te voegen.

Kerkennacht 21-23 juni 2019

Download de brochure
kerkennacht 2019

Samen tegen eenzaamheid

Onlangs sloot de Raad van Kerken zich aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid (klik hier), samen met 64 andere partijen, waaronder een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties.

Oud-Katholieke kerk Nederland

Europakreuz

Europa: ideaal zonder droom?

over Europopulisme en Vluchtelingenvrees

Het begint een traditie te worden in Utrecht om op 9 mei, de jaarlijkse Europadag, een symposium te organiseren over samenwerking in Europa. Dit initiatief van de Drie Utrechtse Kathedralen, ondersteund door kerkelijke, religieuze en seculiere organisaties, vindt voor de derde keer plaats.

Bisdomdag Utrecht (met jongerenprogramma)

Allemaal maken wij deel uit van families: minstens hebben wij een gezin van herkomst en groot- en overgrootouders. Familierelaties kunnen prachtig, hecht, ingewikkeld en moeilijk zijn. Ouders hebben invloed op kinderen; broers en zussen op elkaar. Soms lijken patronen zich te herhalen, soms kiezen mensen een eigen weg.

MUZIEK

muziek

Stilte zingen – Verzamelde liedteksten (Huub Oosterhuis) -2

door Marja Blakenburg
stilte zingen-2
Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd gezegd volgt hier wat meer informatie over de drie bijeenkomsten van het Leerhuis rond de in november 2018 verschenen bundel ‘Stilte zingen’. In de drie bijeenkomsten werd aan de hand van liederen verduidelijkt welke keuzes Oosterhuis heeft gemaakt. Een daarvan is het al dan niet opnemen van de door hem geschreven teksten. Er zijn …

Kairos-Sabeel

Kumi Now!
De situatie in Israël-Palestina vraagt om actie! Sabeel doet dat ter plaatse, Kairos-Sabeel Nederland vertaalt dit naar de Nederlandse situatie. Elke week een nieuwe Kumi Now!
Kumi-Logo-01-e1545306921794
7eH-logo-nw-150-breed
Tango met God

Tango met God

Promotie Riëtte Beurmanjer, 1 maart 2019

Onder bovenstaande titel promoveerde Riëtte Beurmanjer op vrijdag 1 maart j.l., met een bijzonder fraai uitgegeven proefschrift. Het gaat over bibliodans als methode voor spirituele vorming.

Open Dag in Ede (Akoesticum)

Thema: "in gevecht met mijn engel "

Noteer de datum alvast: vrijdag 4 oktober


God10jaar

De dag dat God 10 jaar werd

Tekst en spel: Kees van der Zwaard
Kees is 10 jaar en komt uit een protestants nest. Hij zit op de School met den Bijbel
Zijn hoofd zit vol verhalen.
En met bezorgdheid over de wereld.
De wereld, die hij natuurlijk wil redden.
Kees droomt van een wereld die klopt.
En over zichzelf als held.
oecumenische vrouwensynode
wijstnottelmanvermoeden2019-e1551705822958

Vertrekkend voorzitster Jasja Nottelman bij Het Vermoeden

Voor de agenda:

Oecumenisch Forum Katholiciteit

Summerschool

Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2019 is er een zomercursus “oud-katholieke theologie in oecumenische context.” De cursus, van 7-12 juli, biedt een unieke inleiding in de theologie, geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht. De cursus vindt plaats in de bisschopsstad Utrecht en wordt gegeven door de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie.
logo-marienburg

Wereldvluchtelingendag 20 juni

voor nieuws en agenda zie de website:

Marienburgvereniging

De Bezieling

Dag Hammarskjold

Joris Vercammen: “Hammarskjöld bevroedde een mogelijkheid tot liefde”

“‘Merkstenen’ raakt me diep”, zegt Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk, over zijn favoriete boek ‘Merkstenen’ van oud-VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Dit boek werd na zijn dood – door een nog steeds onopgehelderd vliegtuigongeluk in 1961 – bij hem thuis in New York gevonden. Daarin beschrijft hij zijn soms moeizame mystieke weg en zijn worsteling met zichzelf en met God.

Katholieke Vereniging voor Oecumene

Overeen 2019 - 42 God verheerlijken in liturgie en leven

overeen12019

AGENDA

19 april: Passie, Ede
9 mei: Europadag, Utrecht, 18 uur vesper, 19.30 uur symposium
11 mei: Bisdomdag OKKN, Utrecht
20 juni: Wereldvluchtelingendag
21-23 juni: Kerkennacht
7-12 juli: Summerschool, Utrecht
4 oktober: Open Dag 7evende Hemel, EdeDe Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een Privacyverklaring

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.
facebook twitter 
anbi
logo