Beste mensen, hierbij Nieuwsbrief OecuMenens nr 16.

Het is zomer en dat is voor veel mensen een tijd van rust en ontspanning. Maar ondergronds brandt het oecumenisch vuur gewoon door en het zal na de zomer weer oplaaien. Mooie en ontspannen zomertijd gewenst!

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel


NUMMER 16                       JUNI 2017   

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

www.oecumenens.nl

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.

Donateur:  wilt u donateur worden of een gift geven?  Zie de gegevens onderaan.

Hartelijk dank!

---

Column:

God buiten de lijnen

Column door Jeannette van Andel

Prachtig weer, dus eindelijk kon de 'Kerkendag' in Zeist weer buiten plaats vinden. Traditioneel wordt deze op zondag Trinitatis gehouden, de zondag na Pinksteren. Veel kerken en kerkgenootschappen sluiten die zondag de deuren van hun kerk en komen samen op het Zusterplein van de Evangelische Broedergemeente. Een prachtige locatie. Het buiten vieren heeft altijd een …

Meer lezen.

afb: Markus Gill

---
---
---
---
---

Kader dankzij mgr Ernst

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft deze week aan het begin van de vergadering stil gestaan bij het overlijden van mgr. Huub Ernst. Ernst is als afgevaardigde vanuit de bisschoppenconferentie jarenlang vice-voorzitter geweest van de Raad van Kerken in Nederland. Hij stond bekend als een aimabel man die zich constructief opstelde naar andere kerken binnen de Raad van Kerken.

---
---

EN VERDER 

 

---

7evende Hemel bestaat 20 jaar!

Dit netwerk van theoloog-kunstenaars staat voor 'Geloof in beweging - Spiritualiteit die aardt - verhalen die boeien'. Ofwel: bibliodrama, vertelkunst, bibliodans, pelgrimage en theater. Op vrijdag 6 oktober is er een Open Dag, met als thema: Ik heb jouw pad gekruist - op reis met Ruth. Een bijzondere dag met een afwisselend en (inter)actief programma. Elke belangstellende welkom. 6 oktober …

Meer lezen.

---

Europese Conferentie Bibliodrama 'Pieces of Peace'

 Van 23 tot 27 augustus kunt je in Torhout te Vlaanderen vier dagen meedoen met workshops bibliodrama. Centraal staat het boek Jona, met als thema “Pieces of Peace”.

Voor informatie en aanmelding: Pieces of Peace

---
---

Laat ons niet vallen

 

Palestijnse christenen: ‘Laat ons niet vallen! Onze ineenstorting is nabij!’

---

50 jaar bezetting

Naim Ateek van Sabeel Jeruzalem schreef ter gelegenheid van 50 jaar bezetting ‘Fifty years of occupation. What next?’

Lees meer

---
---

Over ons

Het visioen van de Oecumenische Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Lees hier meer over ons.

 

---
---
---

MARIËNBURG, CONGRES

 

nadere informatie volgt

 

---
---

Vrede in de plaats van onze angst – Pinksterpreek van Erik Borgman

 

In het Pinksterweekend preekte Erik Borgman in de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Over hoe Gods Geest ons leven binnenkomt: “De God die Jezus belichaamde komt in de Geest in een nieuwe gestalte aanwezig, een gestalte die het leven van binnenuit doorzichtig maakt en die wat zich voordoet als pijn en onverslaanbare tegenstand onthult als barensweeën van de ware wereld.”

---

“Hier word ik gezien” – Buurtpastoraat Arnhem

Bij Inloophuis Sint Marten in Arnhem kun je zomaar binnenlopen voor een kop koffie. Je  mag er jezelf zijn, hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Je komt in contact met anderen en kunt er je hart luchten. En: “Bezoekers worden aangesproken op hun talenten, niet op hun beperkingen.” Buurtpastor Ellie Smeekens schetst een beeld van deze bijzondere vorm van pastoraat.

---
---

Pinksterbrief 2017

 

(afb: Pinksterraam, Corja Bekius)

---
---

Rome en Reformatie in Brabant

Door Geert van Dartel

De relatie tussen Rome en Reformatie is het thema van de Reformatieherdenking in Brabant. In september 2017 worden er in het kader van de estafette van de Protestantse Kerk in Nederland op verschillende plaatsen in Brabant activiteiten georganiseerd. Op 1 september wordt de estafettekaars vanuit Zeeland overgebracht naar Bergen op Zoom. Gedurende de maand wordt een gevarieerd programma aangeboden met activiteiten in Bergen op Zoom, Oosterhout, 's-Hertogenbosch en Gennep. Op 24 september is de afsluiting en wordt het stokje overgegeven aan Utrecht.

Lees meer...

---

Bewonderenswaardige vrouwen rond Luther

Door Eduard Kimman sj

Kerk en politiek in Europa waren een mannenwereld toen de Reformatie symbolisch begon op 31 oktober 1517 met het bevestigen van de 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg, waar de universiteit was gevestigd. Op het eerste gezicht waren de reformatoren theologisch onderlegde mannen. Maar een dragend idee onder de Reformatie was het priesterschap van alle gelovigen. Bij Maarten Luther zie ik een inspiratie door drie vrouwen: zijn moeder, zijn devotie voor de H. Maria en zijn toewijding aan zijn echtgenote.

Lees meer...

---

AGENDA

25 juni: Symposium Ambt en Spiritualiteit, Amsterdam

10 september: Kerkproeverij

21 september: Internationale dag van de vrede

6 oktober: Jubileumprogramma  De 7evende Hemel, Akoesticum Ede

28 oktober: Mariënburgcongres

 

---

De Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.

---