Beste mensen, hierbij Nieuwsbrief OecuMenens nr 17.

Het kerkelijk / oecumenisch seizoen is weer van start gegaan. Hopelijk heeft iedereen zich in de zomertijd kunnen opladen.

Een heel goed en inspirerend nieuw seizoen gewenst !

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel

---


NUMMER 17              AUGUSTUS 2017   

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

www.oecumenens.nl

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.

Donateur:  wilt u donateur worden of een gift geven?  Zie de gegevens onderaan.

Hartelijk dank!

---

Column:

door Leo Kuipers

Onderwegkerken

Een zonnige zondag aan het eind van de zomer. We komen net uit de kerk en zitten in de tuin aan de koffie. Stilte en rust alom. We kijken over de vijver naar de witte en rode rozen die al langzaam hun blaadjes gaan verliezen maar er nog steeds prachtig bijstaan. De kerkdienst die we vandaag …

Meer lezen.

---
---

Wereldvredesontmoeting 

Van 10 tot 12 september 2017 vindt in Osnabrück en Münster de internationale ontmoeting van religies plaats die georganiseerd ... lees verder>>

---
---

Er kwamen veel reacties op het bericht over zandsculpturen. Daarom nog wat afbeeldingen. Vooral het Laatste Avondmaal is een geliefde thema. Klik hier.

---
---

LHBT beleid Britse Kerk

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen houden kerken zich bezig met de vragen van homoseksualiteit en transgender. Het blad ‘The National Catholic Reporter’ bericht dat de Rooms-Katholieke Onderwijsdienst van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales een boekje heeft gemaakt met de titel ‘Gemaakt naar Gods beeld’ (‘Made in God’s Image’) 

---

Tussen gebrokenheid en hoop

Yosé Höhne – Sparborth is in augustus op bezoek in Irak. Ze vertelt hier over enkele vieringen die ze meemaakte en over haar indrukken van de veranderingen die zich voltrekken.

---

Pleidooi voor nieuwe rituelen

Wellicht kunnen wij onze rituelen aanpassen aan de huidige tijd. Het is niet meer zo dat er geen symbolen en rituelen zijn, maar ze zweven wat rond, zonder een zingevings- of een religieus kader. Is dat niet iets voor vrijzinnigen om op zich te nemen?

Dat schrijft algemeen secretaris Wies Houweling in het blad Ruimte van Vrijzinnigen Nederland. 

---

EN VERDER 

---

Ruimte voor religie

Persbericht van het Breed Interreligieus Intercultureel Overleg:  Ruimte voor Religie

Hoe werken overheid en religieuze organisaties aan goede verhoudingen in de stad? Conferentie 5 oktober 2017

Is er ruimte voor religie in Amsterdam? Van oudsher kijken Amsterdammers kritisch naar religie; velen zijn geseculariseerd en geïndividualiseerd. Maar ‘nieuwe’ Amsterdammers brengen hun geloof mee, hun moskeeën en kerken. Is religie een gevaar …

Meer lezen.

---
---

7evende Hemel bestaat 20 jaar!

Dit netwerk van theoloog-kunstenaars staat voor 'Geloof in beweging - Spiritualiteit die aardt - verhalen die boeien'. Ofwel: bibliodrama, vertelkunst, bibliodans, pelgrimage en theater. Op vrijdag 6 oktober is er een Open Dag, met als thema: Ik heb jouw pad gekruist - op reis met Ruth. Een bijzondere dag met een afwisselend en (inter)actief programma. Elke belangstellende welkom. 6 oktober …

Meer lezen.

---
---

Jeremy Milgrom: het overwinnen van de wanhoop van de wraak

In zijn uitleg van de Thoralezing van deze week (Deuteronomium 7:12-11:25) gaat rabbijn Jeremy Milgrom in op de gruwelijkheden die de tekst beveelt. Hij zoekt een weg tussen ‘de Bijbel zegt het, dus…’ en ‘hier kan ik niets mee, dus…’.

Read More

 

---
---
---
---

Over ons

Het visioen van de Oecumenische Vrouwensynode is een wereld waarin in veelkleurigheid van godsdienst, huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur, kortom in gerechtigheid wordt samengeleefd. In het bijzonder richt de Vrouwensynode zich hierbij op de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Lees hier meer over ons.

 

---
---
---

Zusters maken vrolijke muziek

YOU RAISE ME UP

---

MARIËNBURG, CONGRES

 

nadere informatie volgt

 

---
---

De kunst van afhankelijk zijn – Vijf levenslessen in ouder worden

 Vrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke waarden. Maar het vermogen om afhankelijk te zijn, te vragen en hulp te ontvangen zijn eveneens waarden die het leven zinvol maken. Een vorm van levenskunst, betoogt Agnes Pas. Ze vat haar ervaringen samen in vijf levenslessen.

---

Dunne stilte

God laat zich horen in een ‘dunne stilte’ staat er in de beroemde bijbelscène waarin de profeet Elia God ontmoet op de berg Horeb. Beetje vreemd dat woord ‘dun’, zegt Marga Haas, maar prima vertaling. 

---
---
---

Een oecumenische mijlpaal

Door Geert van Dartel

Een koepel van protestantse Kerken, waaronder de Nederlandse PKN, tekende de gemeenschappelijke verklaring van katholieken en lutheranen over de rechtvaardigingsleer. Dat mag een oecumenische mijlpaal heten. Nu nog een gezamenlijke verklaring over Kerk, Eucharistie en ambt. Lees hier het hele artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad

---

Oecumene van het bloed

door Geert van Dartel

Op oecumenisch gebied heeft paus Franciscus in enkele jaren tijd veel in beweging gebracht. In het oog springen vooral de grote en soms onverwachte ontmoetingen met belangrijke leiders van andere kerken: de ontmoeting met de Russische patriarch Kyrill op Cuba (september 2015), de oecumenische dienst in het Zweedse Lund bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie (oktober 2016) of meer recent het bezoek aan de Koptische paus Tawadros II in Caïro (mei 2017).Lees meer...

---

AGENDA

10-12 september: Wereldvredesontmoeting, Osnabrück en Münster

15-19 september: Studiereis 'Luther, vrouwen en kloosters', Duitsland

20 september: Lezing 'Wereldvrede en de rol van de vrouw', Utrecht

21 september: Internationale dag van de vrede

5 oktober: Ruimte voor Religie, Amsterdam

6 oktober: Jubileumprogramma  De 7evende Hemel, Akoesticum Ede

28 oktober: Mariënburgcongres

 

---

De Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.

---