Beste mensen, hierbij de 19e Nieuwsbrief OecuMenens. In de veertigdagentijd zijn op veel plaatsen in het land inspirerende vieringen en vespers. Momenten van bezinning en versobering. In Purmerend en Zeist wordt een digitale veertigdagenkalender uitgegeven. Deze wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd.

Ik wens jullie een goede en inspirerende bezinningstijd op weg naar Pasen en een mooie Paastijd toe.

 

Met vriendelijke groet, Jeannette van Andel

---


NUMMER 19               FEBRUARI 2018   

UITGAVE: STICHTING OECUMENENS

www.oecumenens.nl

Stichting OecuMenens

Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.

Donateur:  wilt u donateur worden of een gift geven?  Zie de gegevens onderaan.

Hartelijk dank!

---

Column: 

Speed Date !!!

Column van Josephine van Pampus

Hallo allemaal… Waar is iedereen? Hoe ontmoet je als kerk degene die de deur voorbij loopt, de drempel veel te hoog vindt of al jaren is afgehaakt? En dan begint het grote brainstormen met makkelijke en moeilijke wegen. Weet je, zegt de één, mensen moeten kennis maken met wat wij hier op zondagochtend doen. Als …

Meer lezen.

---
---

Emeritus aartsbisschop Glazemaker overleden

Op zaterdag 20 januari 2018 overleed emeritus aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker in Amersfoort in de leeftijd van 86 jaar

 in memoriam

---
---
---

Betrokken op de 4e levensfase

 

Ingetogen, met zorg zoekend naar woorden, maar toch ook wel duidelijk een mening formulerend. Zo spraken de afgevaardigden van de lidkerken die in de Raad van Kerken verenigd zijn, 

---

Nu ik oud word

 

Deze brochure is verstuurd aan de ontvangers van het Oecumenisch Bulletin. Een uitgave over de vierde levensfase. Een prachtige brochure met veel zinvolle en verdiepende informatie. Met mooie afbeeldingen. Zeer de moeite waard om aan te schaffen en te lezen!

Lees meer

Brochure downloaden: klik hier

---

50 jaar Raad van Kerken

21 mei: Viering in de Joriskerk in Amersfoort van 50 jaar Raad van Kerken in Nederland. Een afwisselende viering met veel pinksterliederen en dromen over de toekomst van de oecumene. Plaatselijke raden van kerken kunnen foto's insturen voor een fotowand over het praktische werk in de plaatselijke raad van kerken. Iedereen welkom. Meld je aan bij rvk@raadvankerken.nl

---

EN VERDER 

---

Ton Baeten overleden, de Roerom

 

Voor een ander gezicht van de kerk

 

---

Verkondiging Denis Hendricks bij uitvaart Ton Baeten

Vrijdag 26 januari is emeritus abt Ton Baeten overleden.

Ton is in Tilburg geboren op 12 februari 1931. In de periode van 15 november 1982 tot 1 december 2000 was hij abt van de abdij van Berne.

 

---

Interview met Ton Baeten

Leve Acht Mei

Oktober 2003, OecuMenens, Jeannette van Andel

Meer lezen.

---

Nico ter Linden overleden

De vrijzinnige Amsterdamse predikant Nico ter Linden is overleden. De 81-jarige Ter Linden was al geruime tijd ziek. Hij was vanaf halverwege jaren 70 bijna twintig jaar de voorganger van de protestantse Westerkerk in Amsterdam.

 

---
---

Nieuwe voorstelling 'De stem van Zand'

'De stem van Zand. Het verhaal van Izaäk en Rebecca', is een nieuwe voorstelling van David Gast en Joyce Schoon. Het gaat over mensen van nu in een verhaal van toen. 

Lees meer...

---
---

Verklaring kerkleiders over gemeentelijke belastingen Jeruzalem

 

De kerkleiders van Jeruzalem hebben een verklaring doen uitgaan naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Jeruzalem tot het heffen van nieuwe belastingen op kerkelijke bezittingen. Hiermee zou worden afgeweken van de eeuwenoude status quo in de heilige stad Jeruzalem. Wij verklaren dat een dergelijke maatregel zowel het heilige karakter van Jeruzalem ondermijnt, als […]

 

Read More

---

Gotcha

 

Now available for download: Gotcha. This booklet is the translation of a booklet that appeared end 2016 in Dutch language. It contains cartoons and poems made by the author and artist after their visit to Israel and Palestine. It depicts in sometimes emotional poems and images what they have witnessed in violence against totally innocent Palestinian civilians, […]

 

Read More

---
---

Wanderlust, theologisch festival over reizen 

Wanderlust

---
---

De Algemene Vergadering 2018 vindt plaats op zaterdag 14 april, van 10.30 - 13.00 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie) Domstad, Koningsbergerstraat 9,  3531 AJ Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. In het middagprogramma vieren we ons 35 jarig bestaan en bereiden we ons voor op de toekomst. Het middagprogramma begint om 14.00 uur.

Lees meer...

---

Ze zijn al thuis

Twee remonstrantse predikanten (Christa Anbeek en Joost Röselaers) knokken voor een pardonregeling voor zo’n 1200 vluchteling-kinderen. Daarop zijn een aantal bekende Nederlanders een actie gestart voor een pardonregeling voor 400 kinderen die al jaren tussen ons in wonen. 

Lees meer...

---
---

Dakloze Jezus in Antwerpen

Het jubileumjaar voor 50 jaar Sant’Egidio is 7 februari  feestelijk ingezet met de onthulling van Timothy Schmalz' beeld 'De dakloze Jezus'.

 

---
---
---
---

Gebed voor de eenheid in Utrecht

 

Al meer dan honderd jaar wordt in januari de Gebedsweek voor de Eenheid gevierd, eerst met de Anglicaanse en de RK Kerk, sinds 1948 ook met de Wereldraad van Kerken, en sinds een aantal jaren ook nog met de Evangelische en Pinksterkerken. Zo bidden anno 2018 Katholieke, Protestantse, Lutherse, Anglicaanse, Orthodoxe, Evangelische en Pinksterchristenen gezamenlijk tot onze ene God en Vader om de eenheid van de algemene en katholieke KERK, die het Lichaam van onze ene Heer Jezus Christus is en probeert te zijn. 

Lees meer...

---

Licht op Maria - Symposium in Abdijhof Mariënkroon

 

‘Maria is nooit oorzaak van een scheiding tussen kerken geweest, toch is Maria een heikel punt in de oecumenische dialogen. Achter opvattingen over Maria gaan dieperliggende thema’s schuil waarover in de oecumenische dialogen overeenstemming wordt gezocht.

Lees meer...

---

AGENDA

 

1 maart: Wanderlust, theologisch festival over reizen, Nijmegen

24 maart: Werkdag Vluchtelingen, Amersfoort (Raad van Kerken)

6 april: Inspiratiedag kerkproeverij, Hilversum (Raad van Kerken)

14 april:  Algemene Vergadering Mariënburgvereniging, Utrecht

21 mei: Jubileum Raad van Kerken, Amersfoort

 

 

 

 

---

De Nieuwsbrief OecuMenens is een uitgave van de Stichting OecuMenens, voor mensen die het menen met oecumene. De nieuwsbrief wordt eenmaal per 2 maanden uitgegeven.

Wilt u andere mensen erop attent maken? Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via info@oecumenens.nl. Een abonnement is gratis.

Wilt u ons financieel steunen, graag! U kunt uw bijdrage overmaken op Banknummer: NL 38 ASNB 8809309715 tnv Stichting OecuMenens, Zeist.

De Stichting OecuMenens heeft een ANBI status.

---