De vlam van de oecumene blijft altijd branden

50 jaar Raad van Kerken Nederland

Tweede Pinksterdag 21 mei, een mooie zonnige zomerse dag, werd het 50-jarig bestaan van de Raad van Kerken Nederland gevierd met een veelkleurige viering in de Joriskerk in Amersfoort.
50 jaar op weg in een gezamenlijk zoeken in de Geest die ons over grenzen heen verbindt is een goed moment om bij stil te staan, te vieren waarin we elkaar vonden en vooruit te zien naar nieuwe wegen.
De Geest waait waarheen zij wil, zij spreekt ons aan, bemoedigt en troost; zij helpt wegen te zoeken naar verbinding, gebrokenheid te helen, muren te slechten en bruggen te bouwen.
Het 50-jarig bestaan van de Raad kon niet beter gevierd worden dan op deze 2e Pinksterdag, feest van horen, zien en spreken in alle talen, Geest die ons op weg zet naar elkaar. Een inspirerend verhaal voor de oecumene al 50 jaar! We vierden deze dag met de leden van de Raad, met leden van plaatselijke Raden van Kerken en met ongeveer 400 vertegenwoordigers van lid-kerken en stromingen.
Er klonken Pinksterliederen uit alle verschillende tradities en als aanvang `De Geest is mijn levenskracht`, een mooi begin.
Dirk Gudde, voorzitter van de Raad sprak een warm welkom.
We keken terug naar gisteren, waar stonden we 50 jaar geleden, zagen beelden van 50 jaar onderweg zijn, een gebed van bescheidenheid klonk en het lied `Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is’. Zo keken we uit naar vandaag, waar staan we nu, luisterden naar woorden uit Johannes 3:1,18; geboren worden uit de Geest, en naar woorden van vertrouwen in de Geest die ons bezielt.
Het vuur, de warmte waarmee de Geest ons aanzet en aanspoort tot zoeken naar nieuwe wegen klonk in het hartverwarmende slotwoord van de voorzitter, Dirk Gudde, waarin hij ons allen opriep tot nieuw enthousiasme, tot geloven in het vuur van de Geest die groter is dan ons hart. De Geest die ons woorden schenkt waar we niet meer weten wat te zeggen, die ons nieuw in beweging zet in geloof, hoop en liefde.
Paus Franciscus bracht een maand later, op 21 juni, een bezoek aan de Wereld Raad van Kerken in Genève. Met dit bezoek zette de paus een Geestrijke stap en sprak de beloftevolle woorden: `Laten we in de oecumene kijken naar wat we concreet kunnen doen en ons niet laten ontmoedigen. Laten we samen op weg blijven. Ik dank God dat ik jullie hier heb gevonden, die al op deze weg zijn. Ik ben hier gekomen als pelgrim op zoek naar eenheid en vrede.`
De Geest gaat altijd nieuwe onverwacht levenwekkende wegen met ons de toekomst tegemoet. Groter dan ons hart helpt zij ons het visioen van eenheid en vrede in ons te bewaren, nieuwe wegen te zoeken en op weg te blijven met elkaar.

Ellen de Boom

Nieuws