De vlam van de oecumene blijft altijd branden

God buiten de lijnen

Column door Jeannette van Andel

Prachtig weer, dus eindelijk kon de ‘Kerkendag’ in Zeist weer buiten plaats vinden. Traditioneel wordt deze op zondag Trinitatis gehouden, de zondag na Pinksteren. Veel kerken en kerkgenootschappen sluiten die zondag de deuren van hun kerk en komen samen op het Zusterplein van de Evangelische Broedergemeente. Een prachtige locatie. Het buiten vieren heeft altijd een extra dimensie, fluitende vogels, wind, zon. Maar deze zondag extra bijzonder vanwege het thema: ‘God buiten de lijnen’. Voor deze gelegenheid en voor dit thema waren 2 organisaties uitgenodigd, de Weggeefwinkel Zeist en de Stichting TolĂ©rance. Voor beide doelen werd in de viering gecollecteerd.
Jantje Paasman van de Weggeefwinkel vertelde dat hij wel gelovig is opgevoed maar dat hij er niets meer mee doet. ‘Het behoud van de aarde is belangrijk, door wie die ook gemaakt is’, zegt hij
Zijn Weggeefwinkel zorgt er met behulp van vele vrijwilligers voor dat minder bedeelden toch aan spullen kunnen komen. Veel mensen komen spullen brengen, veel mensen komen spullen halen.
Najib Zahri met zijn Stichting Tolérance zorgt voor integratie van vluchtelingen met een status in de Zeister samenleving. Verzorgt ontmoetingen, cursussen en geeft praktische ondersteuning.
Beide waren geraakt door de woorden van de predikant die de overweging hield: muren afbreken, buiten de geijkte paden gaan, grenzen over durven gaan. Zoals de Syro-Fenicische vrouw die Jezus aan het denken zette over de kruimels die ook bij het brood behoren.
‘Het zou zomaar kunnen zijn dat God zichzelf ter sprake brengt buiten de kerk. De kerk heeft geen patent op God. Jezus was ook grensoverschrijdend. Buiten is de plaats waar het spreken over God wordt getoetst op echtheid en houdbaarheid’, aldus ds. Minnema.
Woorden die me raakten en die veel te denken geven.
Najib, moslim, zat naast mij tijdens de viering. Ontroerend vond ik het dat hij de liederen probeerde mee te zingen en het Onze Vader mee bad.

Grensoverschrijdend, leren van elkaar, elkaar inspireren. Dat heb ik ook ervaren toen ik te gast was bij een Turkse familie. Het was Ramadan. We vergaderden met het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en mochten meedoen aan de Iftar. Heel bijzonder. Tijdens de maaltijd gingen de Turkse en de Marokkaanse man even naar boven om te bidden.

Even had ik op zondag Trinitatis het gevoel: dit is zoals God het bedoeld heeft, God buiten de muren, buiten de lijnen, grensoverschrijdend, buiten onze comfort zone.
Daar gebeurt het, daar waait de Geest. En krijgen wij de Geest.
Heel bemoedigend als we willen blijven proberen oecumenisch bezig te zijn, over grenzen te gaan, en ons steeds weer te laten verrassen door wat ‘daarbuiten’ gebeurt.

Stichting Tolerance
Weggeefwinkel Zeist
Kerkdienst 11 juni 2017

Nieuws