De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Links

Abdij van Egmond Abdij van Egmond

De Bezieling, kritisch katholieken     De Bezieling

Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO)     Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO)

Kruispuntgemeenschap   Kruispuntgemeenschap Den Haag

Marienburgvereniging   Marienburgvereniging

Oecumenisch Forum Katholiciteit   Oecumenisch Forum Katholiciteit

Oecumenische Vrouwensynode    Oecumenische Vrouwensynode

Prov. Raad van Kerken Noord Holland   Provinciale Raad van Kerken Noord Holland

Platform Utrechtse Protestanten PUP

Raad van Kerken Amsterdam Raad van Kerken Amsterdam

Raad van Kerken in Nederland   Raad van Kerken

Raad van Kerken Zeist Raad van Kerken Zeist

Sabeel Nederland   Sabeel Nederland

2 of 3 bijeen 2 of 3 bijeen

 

Nieuws