De vlam van de oecumene blijft altijd branden

3 MAART WERELDGEBEDSDAG 2017 IN EDE

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie,waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwen-bewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar staan de Filippijnen centraal en het thema is “EERLIJK !?”.

De positie van vrouwen en kinderen in dit Aziatische land is moeilijk en kwetsbaar. Veel mannen werken elders in de wereld, zelf moeten ze vaak hard werken om het gezin te onderhouden. Er is veel misdaad en drugsgebruik in dit land, waar vooral de kwetsbaren in de samenleving slachtoffer van zijn. Juist de draagkracht van vrouwen maakt het mogelijk, dat velen toch een bestaan weten op te bouwen. In de viering willen we dit centraal stellen. De collecte na afloop is dan ook bedoeld om dit te ondersteunen.

De Raad van Kerken in Ede heeft besloten deze dag na een onderbreking van enkele jaren weer jaarlijks te gaan vieren en we hopen, dat we velen uit Ede, kerkelijk of niet, kunnen begroeten.

De viering van de Wereldgebedsdag 2017 zal plaats vinden op 3 maart 2017, om 19.30 uur in de kerk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede aan de Ericalaan 1, 6711 MZ Ede.

Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door leden van het koor The New Creation uit Ede, onder leiding van Jan Broekhuis en de dienst wordt geleid door mevrouw Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder genot van een eerlijk kopje koffie of thee.

Contactpersonen namens de RvK Ede:
Erna Hulstein – 0318-630644
w.hulstein3@chello.nl

Gonda Schol-Roorda – 0318-645865
gondaschol@hetnet.nl

Nieuws