De vlam van de oecumene blijft altijd branden

40 dagen kalender Beraad van Kerken Purmerend (toelichting)

Het Beraad van Kerken heeft voor 2017 een 40 dagen kalender gemaakt.
Het is een mooie gids geworden ter inspiratie voor de veertig dagen op weg naar Pasen.
De ‘kalender’ is vanaf zondag 5 februari tegen betaling van € 5,00 verkrijgbaar (exclusief portokosten) in door overmaking op rekeningnummer NL59INGB0004415950 t.n.v. Mozaïek o.v.v. 40-dagenkalender. Denk er aan voor de bezorging uw adresgegevens er bij te vermelden. Het genoemde rekeningnummer is van het kerkblad Mozaïek van de Protestantse Gemeente. De penningmeester hiervan zal zorgdragen voor de financiële afhandeling.

Onderdeel van de 40-dagentijd is voor sommige mensen vasten of minderen. Je eet en drinkt niet of minder, je laat bepaald eten staan. Of je besluit een tijd lang niet te roken, niet te snoepen of geen alcohol te drinken. Vasten kan ook bestaan uit minder de auto – en vaker de fiets pakken of minder tv kijken of … vul zelf maar in. Ook daar bespaar je mee.
Bij het vasten speelt ook het aspect van delen een rol. Als je gaat nadenken over wat je zelf eet en drinkt komt vanzelf de gedachte binnen over wat andere mensen te eten en te drinken krijgen. Om nog maar te zwijgen over de honger in veel landen van de wereld.
Er zijn wel mensen die in de vastentijd een spaarpot op tafel zetten. Wat ze uitsparen door zelf minder te consumeren sparen ze voor andere mensen die altijd karig te eten krijgen. Aan het eind van de vastentijd heb je dan iets gespaard voor een goed doel dat je van te voren met elkaar afspreekt.

Het Beraad van Kerken heeft “De Schuilplaats” in Thailand als goed doel gekozen.
Het Beraad van Kerken maakt het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van de
40-dagenkalender over naar het goede doel. Dat is per verkocht exemplaar € 1,10. Als alle (350) exemplaren verkocht worden zal dat een startbedrag zijn van € 385,00. Aan het eind van de 40dagentijd zullen daar uw giften aan toegevoegd worden. Meer informatie over “De Schuilplaats” kunt u lezen in de 40-dagenkalender.

Nieuws