De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Lezing prof. Abels in Gouda

Op zondag 6 januari 2019 spreekt Prof. dr. Paul Abels op uitnodiging van het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG) over tolerantie. De aanleiding is het 25-jarig jubileum van dit OIG.

Abels zal een voor Nederland unieke episode uit de Goudse kerkgeschiedenis toelichten. Het is de periode van de Goudse Vrijheid (1572-1618), toen de stad bekendstond als vrijplaats voor alle geloven. Het stadsbestuur hield principieel vast aan ‘vrijheid van geweten’ en bood gastvrij onderkomen aan vele denkers die elders om hun opvattingen vervolgd werden.
Erasmus, en later Coornhert waren de grondleggers voor deze koers, die erop gericht was om zoveel mogelijk Gouwenaars samen te brengen in die ene grote parochiekerk, de Sint-Jan. Uiteindelijk maakte prins Maurits, in 2019 precies vierhonderd jaar geleden, onder dreiging van geweld een eind aan dit vrijzinnige beleid van het stadsbestuur en hielp een kleine groep streng gereformeerden aan de macht.

Prof. dr. Paul Abels is Gouwenaar en schrijft als kerkhistoricus veelvuldig over de (kerk) geschiedenis van de stad. In het dagelijks leven is hij hoogleraar inlichtingenstudies en raadadviseur op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van Sociëteit Concordia, Westhaven 27 in Gouda. De aanvang is 15:30 uur (zaal open om 15:00 uur). De lezing wordt muzikaal omlijst. Toegang is vrij; na afloop is er een collecte.

Na de lezing vieren wij met elkaar het 25 jarig jubileum van het Oecumenisch Initiatief Gouda.