De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Feestelijke viering na beëindiging kerkasiel

door Jeannette van Andel

Het was feest, 10 februari jl, in de Grote Kerk in Den Haag. Een dankdienst met ruim 600 mensen, om te vieren en te danken na de beëindiging van het kerkasiel in buurt- en kerkhuis Bethel.

Het woord ‘dankbaarheid’ speelde een grote rol in deze viering. Voorganger Derk Stegeman sprak van ‘grote dankbaarheid, geen triomfalisme’ en refereerde aan de Franse priester Vincent de Paul die zijn leven wijdde aan pastoraat en armenzorg. Hij leerde dat je de armen moest dienen met liefde. Want, zo zei hij: Het is omwille van de liefde dat de armen zullen aanvaarden dat je hen brood geeft. Het is omwille van de liefde dat de armen vergeven dat ze worden geholpen. “Als wij vandaag danken, dan beginnen we dus bij jullie, lieve familie Tamrazyan. Jullie vraag om veiligheid en het grote vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld was nodig om ons in beweging te zetten. Dank voor het beroep dat jullie op ons hebben gedaan. Dank dat jullie ons als kerk hebben gezien en ons op ons kerk-zijn hebben aangesproken.” aldus Derk Stegeman.

“Jouw stad moet sterk zijn, vrede uitstralen, open poorten voor allen… “ klonk psalm 147 van Huub Oosterhuis. Een gedicht van Marinus van den Berg ” het aanroepen blijft… dat we niet inslapen” werd gelezen om aan te geven dat we er nog niet zijn wat deze problematiek betreft.

Hayarpy las een van haar eigen gedichten voor. Zoals ze er vele geschreven heeft ook in de periode dat het gezin in Bethel was. U kunt ze lezen op: Gedichten van Hayarpi

Veel woorden van dank voor alle coördinatoren, vrijwilligers, voorgangers, bezoekers, politici, die zich hebben ingezet in deze periode. Dankbaarheid voor een goede afloop en heel veel applaus. “We shall overcome!”

Verbondenheid, samen zingen, bidden, geloven, samen dóen. Mooi dat zo weer duidelijk werd dat je samen sterk bent als je blijft hopen, soms tegen beter weten in.

Liturgie van de dankdienst, welkom en overweging van Derk Stegeman, foto’s en toespraken kunt u vinden op Protestantse Kerk Den Haag


Foto van de website van de Protestantse Kerk Den Haag

Nieuws