De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Stilte zingen – Verzamelde liedteksten (Huub Oosterhuis)

door Marja Blakenburg

In november 2018 verscheen bij gelegenheid van zijn 85e verjaardag de robuuste bundel ‘Stilte zingen’ van Huub Oosterhuis. Hierin zijn bijna alle liedteksten verzameld die Oosterhuis, sinds zijn eerste lied in 1958, de afgelopen 60 jaar heeft geschreven voor “een liturgie die lezing en uitleg van de bijbel centraal stelt” (pg. 602). Waarom niet allemaal, zal menigeen zich afvragen. Hierover een volgende keer meer. Oosterhuis heeft al zijn liedteksten nog eens kritisch herlezen, soms gewijzigd vanwege veranderde inzichten, nieuwe teksten toegevoegd, andere juist geschrapt. Dit alles resulteerde in een boekwerk van ruim 600 pagina’s, met voor ieder lied een eigen pagina, ook als het maar twee regels zijn. Het is een boek om door te bladeren, te blijven hangen bij een tekst, die te lezen, te overwegen. Maar eerst en vooral is het een boek om te zingen, hoewel je daarvoor moet uitwijken naar o.a. Verzameld Liedboek (2004) en de website van de Ekklesia Amsterdam Ekklesia Amsterdam of Huub Oosterhuis . Ook is de website Kerkliedwiki vaak nuttig zijn om de vindplaats van een lied te zoeken. Bovendien zijn er nieuwe teksten opgenomen die nog niet van een melodie zijn voorzien. Componisten mogen zich uitgenodigd weten om die taak op zich te nemen! De publicatie van ‘Stilte zingen’ was voor de Ekklesia Amsterdam aanleiding tot het organiseren van een leerhuis. Drie bijeenkomsten om het boek te verkennen, waarvan de eerste 17 februari j.l. was. Huub Oosterhuis vertelde toen een en ander over de keuzes die hij maakte. Hierbij ging het o.a. over het wel of niet weglaten van sommige zeer bekende liederen, het met steeds andere woorden noemen van de godsnaam, de indeling van het boek in zeven thema’s, enz. En er werd gezongen onder leiding van Tom Löwenthal.
De andere bijeenkomsten zijn op 10 en 24 maart, van 15.00-17.00 uur, in de Keizersgrachtkerk (Tuinzaal), Keizersgracht 566, Amsterdam. Op 10 maart is Kees Kok onder wiens leiding teksten gelezen en thema’s verkend gaan worden. Welke vragen komen op, wat raakt of bevreemdt? De laatste bijeenkomst, 24 maart, zullen Huub Oosterhuis en Elte Rauch ingaan op de vragen die verzameld zijn tijdens de tweede bijeenkomst. Wie interesse heeft kan zich nog aanmelden via secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl. De kosten bedragen ongeveer 15 euro per keer, en wie de bundel nog niet had kan die misschien met 5 euro korting aanschaffen Stilte zingen. Huub Oosterhuis. Uitgeverij Kok; ISBN 9789043530996; € 39,99

Nieuws