De vlam van de oecumene blijft altijd branden

Passie 2019 Ede


Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, wordt er in Ede opnieuw een Passie gehouden, geïnitieerd door de Raad van Kerken en georganiseerd door de Beatrixkerk, R.K. Titus Brandsma Parochie, De Kleopas gemeente en Kerkelijk Centrum Emmaüs. De Passie begint met een Stille tocht vanaf de R.K. St. Antoniuskerk aan de Stationsweg 112 en zal via de Beatrixwijk gaan naar de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54. Nadat het kruis is neergezet in de kerk zal de viering plaatsvinden. Voorganger is ds. Theo Pieter de Jong. Aan de hand van een aantal kruiswegstaties hoort u het lijdensverhaal van Christus, maar ook wordt het huidige lijden aan de hand van beelden hierbij betrokken. Het oude verhaal zal klinken in tekst en muziek. Een intens verhaal, dat ook nu nog grote zeggingskracht heeft. Voor de muziek wordt medewerking verleend door het koor In Between o.l.v. Myra van der Jagt, Zang: Paula Vos, Rebecca Wielstra, Menno Sportel en Stijn Luiten. Band bestaan uit: Dik van Oeveren, Wijbe Abma, Rob Kamperman en Jeroen de Zeeuw.
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de tocht. Deze begint om 20.30 uur. De viering vindt plaats om 21.00 uur. Voor mensen die niet in staat zijn om deze tocht mee te lopen zal de kerk open zijn vanaf 20.15 uur, zodat zij via de beamer de tocht mee kunnen maken.
Wilt u onderweg helpen het kruis te dragen, dan is daar mogelijkheid voor.
Namens de werkgroep, Erna Hulstein